Skip to main content

Nasi Lekarze

dr n.med. Katarzyna Kuśmierska

Biolog medyczny

Jestem otwarta na rozwój medycyny spersonalizowanej, indywidualne podejście do pacjenta. Chętnie podzielę się wiedzą na temat metabolizmu komórki i jej wpływu na fenotyp kliniczny pacjentów nie tylko z wrodzonymi wadami metabolizmu. Możemy wykonywać badania w kierunku zaburzeń neurotransmisji i metabolizmu opartych na szerokiej analizie metabolitów w płynie mózgowo-rdzeniowym, osoczu i moczu oraz wybranych białek odpowiedzialnych za ich transport.

W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej.

W latach 2001-2011 pracowała w Pracowni Metabolicznej.

Instytutu Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka. W latach 2012.

2022 pełniła funkcję kierownika Pracowni Biochemii w Zakładzie Badań Przesiewowych i Diagnostyki Metabolicznej IMID.

Dodatkowo w okresie 2011-2013 była nauczycielem akademickim w Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 2018 – 2022 była głównym liderem w dwóch projektach Unijnych, w tym Projekcie POWER współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach:Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, którego celem głównym było opracowanie i wdrożenie nowych w Polsce procedur diagnostycznych i programów edukacyjnych z obszaru diagnostyki chorób genetycznie uwarunkowanych, w tym wrodzonych wad metabolizmu.

Obecnie pracuje w Laboratorium Dziecięcego Szpitala Klinicznego DSK Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Od początku swojej pracy zawodowej zajmuje się rozwojem diagnostyki w kierunku wrodzonych wad metabolizmu. Jest odpowiedzialna za wdrożenie procedur w kierunku zaburzeń neurotransmisji rozwój neurometabolizmu w Polsce. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Wrodzonych Wad Metabolizmu oraz uczestniczy w międzynarodowych zjazdach i szkoleniach SOCIETY FOR THE STUDY OF INBORN ERRORS OF METABOLISM (SSIEM).