Skip to main content

Nasi Lekarze

Dr. Nicola Antonucci

Dyrektor Centrum Biomedycznego Badań i Leczenia Autyzmu w Bari

Dr Nicola Antonucci jest psychiatrą z Bari we Włoszech. Uzyskał dyplom z medycyny na Uniwersytecie w Bari i specjalizował się w psychiatrii na tym samym Uniwersytecie. W trakcie specjalizacji był członkiem grupy badawczej Psychiatric Neurosciences i pracował nad Neuro-Obrazowaniem z wykorzystaniem funkcjonalnego MRI i Spektroskopii stosowanych u pacjentów dotkniętych schizofrenią.

Zaczął pracować z Autism Research Institute (ARI) w San Diego w Kalifornii w październiku 2006 roku, kiedy u jego córki zdiagnozowano autyzm. Przez kilka miesięcy odbywał szkolenie medyczne w Rimland Center w Lynchburg w Wirginii pod opieką dr Elizabeth Mumper.

W 2010 roku, we współpracy z dr Dario Siniscalco z Drugiego Uniwersytetu w Neapolu, założył grupę badawczą do badania zmian molekularnych i komórkowych w autyzmie. Ta grupa prowadzi kilka prób badawczych we współpracy z różnymi międzynarodowymi uniwersytetami i naukowcami w Europie i USA i opublikowała już kilka prac w międzynarodowych recenzowanych czasopismach z dziedziny autyzmu.

Jest dyrektorem Centrum Biomedycznego Badań i Leczenia Autyzmu w Bari we Włoszech, gdzie spotyka się ze swoimi pacjentami. W swojej klinice pracuje wyłącznie z dziećmi dotkniętymi Zaburzeniami Neurorozwojowymi. Uczestniczy w zjazdach naukowych i szkoleniach medycznych Autism Research Institute, a ponieważ jest częstym prelegentem dorocznej Konferencji AutismOne w Chicago, Illinois.