Skip to main content

Nasi Lekarze

Dr Richard Frye

neurolog dziecięcy

Dr Richard Frye jest neurologiem dziecięcym specjalizującym się w zaburzeniach neurorozwojowych i neurometabolicznych. Uzyskał tytuł doktora i doktora fizjologii i biofizyki na Uniwersytecie Georgetown.

Ukończył rezydenturę z pediatrii na Uniwersytecie w Miami, rezydenturę z neurologii dziecięcej oraz stypendium z neurologii behawioralnej i trudności w uczeniu się na Uniwersytecie Harvarda/Children’s Hospital w Bostonie oraz stypendium z psychologii na Uniwersytecie Bostońskim.

Uzyskał także tytuł magistra nauk biomedycznych i biostatystyki na Uniwersytecie Drexel. Posiada certyfikaty komisji w zakresie pediatrii i neurologii ze specjalnymi kompetencjami w zakresie neurologii dziecięcej. Doktor Frye jest krajowym liderem w badaniach nad autyzmem.

Jest autorem ponad 300 recenzowanych publikacji i rozdziałów w książkach oraz zasiada w kilku radach redakcyjnych.

Prowadził kilka badań klinicznych z udziałem dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD), w tym badania skupiające się na określeniu cech klinicznych, behawioralnych, poznawczych, genetycznych i metabolicznych dzieci z ASD i chorobami mitochondrialnymi, a także kilka badań klinicznych wykazujących skuteczność bezpiecznych i nowatorskich terapii leczenia ukierunkowanego na podstawowe nieprawidłowości fizjologiczne u dzieci z ASD, w tym otwarte badania nad tetrahydrobiopteryną, kobalaminą i kwasem folinowym oraz niedawne badanie z podwójnie ślepą próbą, kontrolowane placebo, dotyczące kwasu folinowego. Jego ciągłe wysiłki badawcze koncentrują się na określeniu endofenotypów metabolicznych dzieci z ASD i opracowaniu ukierunkowanych terapii.

W 2022 roku dr Frye została współzałożycielką The Autism Discovery and Treatment Foundation , organizacji non-profit 501c zajmującej się badaniem biomarkerów i metod leczenia skomplikowanych zaburzeń neurorozwojowych.