Skip to main content

Nasi Lekarze

Dr.Seleznyova Olga Ivanivna

Doktor diagnostyki funkcjonalnej najwyższej kategorii, neurolog

Organizm dziecka i jego układ nerwowy znajdują się w stanie ciągłego rozwoju. A stworzenie optymalnych warunków dla wysokiej jakości rozwoju dziecka, niezależnie od początkowego „kapitału” układu nerwowego, które otrzymało w momencie narodzin, jest ważnym warunkiem maksymalnego możliwego wykorzystania istniejącego potencjału. A zatem jest to realna szansa na poprawę jakości życia zarówno dzieci z różnymi osobliwościami w rozwoju układu nerwowego, jak i ich rodziców oraz ich najbliższego otoczenia. Zrozumienie istoty tych cech, prawidłowa diagnoza oraz nowoczesne metody korekcji neurofizjologicznej otwierają szerokie możliwości w tej szlachetnej sprawie.

Doświadczenie zawodowe: 34 lata

Specjalizuję się w:

 • elektroencefalografia – jako metoda diagnozowania zaburzeń czynnościowych GM;
 • reoencefalografia – jako metoda nieinwazyjnej oceny stanu łożyska naczyniowego mózgu, wydolności krążenia mózgowego, stanu napięcia naczyń mózgowych, krążenia żylnego i dynamiki płynów;
 • neurofizjologiczne metody oddziaływania na ośrodkowy układ nerwowy z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i sprzętowych metod korygowania stanu funkcjonalnego różnych struktur mózgu u dzieci i dorosłych z różnymi patologiami neurologicznymi;
 • terapia lekowo-sprzętowa dzieci z różnymi nieprawidłowościami w rozwoju ośrodkowego układu nerwowego – zaburzeniami ze spektrum autyzmu, autyzmem, różnymi opóźnieniami w rozwoju językowym, intelektualnym i fizycznym, mózgowym porażeniem dziecięcym, konsekwencjami wrodzonych i nabytych zmian GM.

Edukacja:

 • Kijowski Uniwersytet Narodowy im. OO Bogomolca, „Pediatria” (1989)

Szkolenie zaawansowane:

 • „Somnografia i jej znaczenie w praktyce klinicznej”;
 • „EEG i przemijający stan niedokrwienny”;
 • „EEG i padaczka”;
 • „Gastroenterologia i fitoterapia wieku dziecięcego”;
 • „Pytania medycyny radiacyjnej”.

Udział w stowarzyszeniach:

 • „Liga Epileptologów Ukrainy”.
 • Stowarzyszenie epileptologów Ukrainy.
 • Stowarzyszenie Neurologów Dziecięcych Ukrainy.