Skip to main content

Zaburzenia OSD, ADHD, Asperger, agresja, zaburzenia depresyjne

Co to są za zaburzenia?

Zaburzenia te są różnorodne, ale wszystkie wpływają na zdrowie psychiczne i zachowanie.

 • OSD (Zaburzenie Obsesyjno-Kompulsyjne): Charakteryzuje się natrętnymi myślami (obsesjami) i kompulsyjnymi działaniami (kompulsjami).
 • ADHD (Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi): Objawia się trudnościami z koncentracją, nadmierną aktywnością i impulsywnością.
 • Zespół Aspergera: Forma autyzmu, charakteryzująca się trudnościami w interakcjach społecznych i ograniczonymi, powtarzalnymi wzorcami zachowań.
 • Agresja: Może być symptomem różnych zaburzeń psychicznych, manifestując się wrogością, gniewem i przemocą.
 • Zaburzenia depresyjne: Obejmują różne formy depresji, od łagodnej do ciężkiej, z symptomami takimi jak smutek, utrata zainteresowań i energii.

Objawy

 1. OSD: Natrętne myśli, przymusowe działania, rytuały.
 2. ADHD: Problemy z koncentracją, hiperaktywność, impulsywność.
 3. Zespół Aspergera: Trudności w komunikacji społecznej, ograniczone zainteresowania, powtarzalne zachowania.
 4. Agresja: Wybuchy gniewu, zachowania destrukcyjne, wrogość.
 5. Zaburzenia depresyjne: Poczucie smutku, brak energii, zmiany w apetycie i śnie.

Diagnostyka

Diagnostyka zaburzeń psychicznych takich jak OSD, ADHD, zespół Aspergera, agresja i zaburzenia depresyjne jest kluczowym elementem w procesie leczenia i wsparcia. W Immuno Portland Clinic, podchodzimy do procesu diagnostycznego z pełnym zaangażowaniem, wykorzystując różnorodne metody oceny, aby zapewnić dokładne i wszechstronne zrozumienie stanu pacjenta. Proces diagnostyczny zaczyna się od szczegółowego wywiadu klinicznego, który obejmuje rozmowy z pacjentem i jego rodziną, ocenę historii medycznej oraz obserwację zachowania.

Następnie stosujemy specjalistyczne testy i kwestionariusze psychologiczne, które pomagają w ocenie różnych aspektów psychicznych, od poziomu lęku i depresji po wzorce zachowania i umiejętności społeczne. W przypadku dzieci, obserwacja zachowania w różnych środowiskach, takich jak szkoła i dom, jest niezwykle ważna. Dodatkowo, współpracujemy z psychiatrami, psychologami i terapeutami, aby zapewnić wielowymiarową ocenę i zidentyfikować najlepsze możliwości leczenia.

Rozumienie pełnego zakresu wpływu tych zaburzeń na życie pacjenta jest niezbędne do opracowania skutecznych planów leczenia. Naszym celem jest nie tylko zdiagnozowanie zaburzenia, ale także zrozumienie, jak wpływa ono na codzienne życie pacjenta i jego otoczenie, co pozwala na stworzenie spersonalizowanego i holistycznego planu opieki.

Leczenie

Leczenie tych zaburzeń jest zindywidualizowane i może obejmować:

 • Terapia psychologiczna: CBT, terapia behawioralna, terapia rodzinna.
 • Leki: W niektórych przypadkach, np. antydepresanty, leki przeciw lękowe, stabilizatory nastroju.
 • Programy wsparcia edukacyjnego i społecznego: Szczególnie ważne w przypadku dzieci z ADHD i zespołem Aspergera.
 • Treningi umiejętności społecznych i komunikacyjnych: Dla osób z zespołem Aspergera.
 • Zarządzanie agresją: Techniki radzenia sobie z gniewem i agresją.