Skip to main content

Choroby autoimmunologiczne

Co to jest choroba autoimmunologiczna?

Choroba autoimmunologiczna występuje w sytuacji, gdy układ odpornościowy atakuje swoje własne cząsteczki, co wynika z zaburzeń tolerancji immunologicznej oraz powstawania autoagresywnych komórek odpornościowych. Istnieje silne powiązanie wielu chorób autoimmunologicznych z czynnikami genetycznymi, zakaźnymi, środowiskowymi, a według najnowszych badań, także z mikrobiotą jelitową.

Obserwuje się również zmiany w patologii autoimmunologicznej w kontekście powszechnych problemów zdrowotnych, takich jak miażdżyca, nieswoiste zapalenie jelit, schizofrenia czy niektóre rodzaje niepłodności. Często pojawienie się jednej choroby autoimmunologicznej zwiększa ryzyko wystąpienia kolejnych.

Reakcje autoimmunologiczne świadczą o zaburzeniu równowagi między efektorową a regulacyjną odpowiedzią immunologiczną. Zazwyczaj przechodzą one przez etapy inicjacji i propagacji, przejawiając się fazami ustępowania (co jest widoczne podczas remisji klinicznych) oraz zaostrzenia (co prowadzi do nasilenia objawów). Kluczowym mechanizmem, który leży u podstaw autoimmunizacji, jest nieprawidłowa eliminacja i/lub kontrola limfocytów reagujących na własne tkanki.

Fazy choroby autoimmunologicznej

Choroby autoimmunologiczne wykazują znaczne zróżnicowanie pod względem zajętych narządów i objawów klinicznych. Niektóre lokalizują się w określonych tkankach, podczas gdy inne manifestują się w sposób ogólnoustrojowy lub rozsiany. Mimo tych różnic powszechnie przyjmuje się, że wszystkie choroby autoimmunologiczne przechodzą przez szereg kolejnych faz: inicjacji, rozprzestrzeniania się oraz ustępowania.

Wszystkie stadia choroby autoimmunologicznej wiążą się z zakłóceniem mechanizmów regulacyjnych. Faza ustępowania choroby charakteryzuje się częściową, a w większości przypadków krótkotrwałą zdolnością do przywrócenia równowagi między reakcjami efektorowymi a regulacyjnymi. Pacjenci w początkowej fazie choroby zazwyczaj nie są świadomi objawów klinicznych.

W fazie namnażania choroby, która towarzyszy samopodtrzymującemu się stanowi zapalnemu i uszkodzeniu tkanek, dochodzi do wytwarzania cytokin, rozprzestrzeniania się epitopów oraz zaburzonej równowagi między efektorowymi limfocytami T /Treg (Teff/Treg). Reakcje autoimmunologiczne ustępują wraz z aktywacją mechanizmów wewnątrzkomórkowych i zewnątrzpochodnych komórek (Treg), co ogranicza reakcje efektorowe i przywraca równowagę Teff/Treg.

Pacjenci w tej fazie często doświadczają nawrotów i remisji choroby, będących wynikiem trwającej walki między patogennymi reakcjami efektorowymi a regulacją.

Rodzaje chorób autoimmunologicznych

Choroby autoimmunologiczne stanowią złożoną grupę schorzeń, które można podzielić na kategorie ze względu na ich narządowo swoiste charakterystyki.

Autoimmunologiczne choroby narządowo swoiste:

 • Choroby autoimmunologiczne tarczycy: Choroba Hashimoto, Choroba Gravesa-Basedowa
 • Choroby autoimmunologiczne jelit: Wrzodziejące Zapalenie Jelita Grubego, Choroba Leśniowskiego-Crohna, Celiakia
 • Choroby autoimmunologiczne nadnerczy: Choroba Addisona
 • Choroby autoimmunologiczne skóry: Bielactwo, Łuszczyca, Łysienie Plackowate
 • Choroby autoimmunologiczne o podłożu neurologicznym: Miastenia, Stwardnienie Rozsiane, Choroby Autoimmunologiczne Trzustki, Cukrzyca Typu 1 (Insulinozależna)

Autoimmunologiczne choroby układowe:

Autoimmunologiczne choroby układowe to schorzenia, w których układ odpornościowy atakuje nie tylko konkretne narządy czy tkanki, ale także rozprzestrzenia się na całe ciało.

 • Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) – choroba autoimmunologiczna, która pierwotnie atakuje stawy, a w późniejszym etapie może również dotknąć inne narządy.
 • Łuszczycowe zapalenie stawów (ŁZS) – immunologiczne zapalenie stawów i skóry, rozwijające się także w innych obszarach ciała, takich jak oczy i serce.
 • Zespół Sjögrena – atakuje komórki ślinianek i gruczołów łzowych, prowadząc do ich uszkodzenia i wpływając na produkcję śliny oraz łez.
 • Twardzina układowa – choroba autoimmunologiczna dotykająca skórę i tkankę łączną, charakteryzująca się postępującym włóknieniem skóry oraz narządów wewnętrznych.
 • Toczeń rumieniowaty układowy – atakuje tkankę łączną, najczęściej wpływając na skórę, stawy i nerki, co może prowadzić do różnorodnych objawów.
 • Anemia złośliwa (Choroba Addisona-Biermera) – choroba autoimmunologiczna krwi, spowodowana zaburzeniami wytwarzania czynnika IF, niezbędnego do wchłaniania witaminy B12.

Proces diagnostyczny

Rozpoznanie chorób autoimmunologicznych to zadanie wymagające precyzji, wieloetapowej analizy oraz współpracy z lekarzami specjalistami. Kompleksowy proces diagnostyczny jest kluczowy dla skutecznego zarządzania leczeniem pacjenta.

 1. Szczegółowy wywiad. Wprowadzenie do diagnostyki zaczyna się od starannego zebrania informacji o historii zdrowia pacjenta. Szczegółowy wywiad obejmuje pytania dotyczące objawów, ewentualnych czynników wywołujących, historii chorób rodzinnych oraz ogólnego stanu zdrowia. To istotny krok w identyfikacji potencjalnych czynników autoimmunologicznych.
 2. Badania diagnostyczne/obrazowe. Kolejnym etapem jest przeprowadzenie różnorodnych badań diagnostycznych i obrazowych. Analizuje się wyniki badań krwi, które mogą ujawnić obecność specyficznych przeciwciał, wskaźniki stanu zapalnego czy zmian w funkcji narządów. Badania obrazowe, takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, pozwalają na szczegółową ocenę struktur anatomicznych.
 3. Konsultacje specjalistyczne. W celu uzyskania pełniejszego obrazu schorzenia, pacjent może być kierowany do różnych specjalistów, takich jak reumatolog, endokrynolog, gastroenterolog czy neurolog. Konsultacje z ekspertami pozwalają na skupienie się na konkretnej dziedzinie medycyny oraz skierowanie diagnostyki we właściwym kierunku.
 4. Monitorowanie objawów. Proces diagnostyczny obejmuje także monitorowanie zmian w zdrowiu pacjenta. Regularne oceny objawów, ewentualne powtarzanie badań oraz adaptacja strategii diagnostycznej są kluczowe w przypadku chorób autoimmunologicznych, które mogą przejawiać się w różnorodny sposób.
 5. Ocena odpowiedzi na leczenie. W przypadku potwierdzenia choroby autoimmunologicznej, istotne jest monitorowanie reakcji na zastosowane leczenie. Regularne oceny skuteczności terapii pozwalają na dostosowanie planu leczenia do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Jak leczy się choroby autoimmunologiczne?

Leczenie chorób autoimmunologicznych stanowi wyzwanie, ze względu na złożoność reakcji immunologicznych oraz konieczność przywrócenia tolerancji na własne antygeny. Nasze podejście terapeutyczne obejmuje różnorodne strategie, kładąc nacisk na skuteczność, komfort pacjenta i długoterminowe rozwiązania.

 • Leki immunomodulujące:
  • Centralnym elementem leczenia jest stosowanie leków immunosupresyjnych, które hamują nadmierną aktywność układu odpornościowego. Obejmują one różne grupy substancji, skierowanych na konkretne mechanizmy autoimmunizacji.
 • Terapia objawowa:
  • Oprócz leków immunosupresyjnych, terapia obejmuje również leki przeciwzapalne, przeciwbólowe oraz kortykosteroidy, mające na celu łagodzenie objawów i poprawę komfortu życia pacjenta.
 • Leki biologiczne:
  • W najnowszych terapiach wykorzystywane są leki biologiczne, oparte na cząsteczkach naturalnie występujących w organizmie. Te innowacyjne terapie regulują procesy związane z odpornością, dążąc do stabilizacji i poprawy funkcji organizmu.
 • Współpraca specjalistów:
  • Skuteczne leczenie chorób autoimmunologicznych wymaga współpracy wielu specjalistów, takich jak reumatolog, immunolog, endokrynolog czy gastroenterolog. Indywidualne podejście każdego eksperta jest kluczowe dla kompleksowej opieki.
 • Rozwiązania długoterminowe:
  • Nowoczesne strategie terapeutyczne kładą nacisk na wzmocnienie mechanizmów regulacyjnych, dążąc do ustanowienia solidnego i długotrwałego rozwiązania choroby. To podejście ma na celu nie tylko kontrolowanie objawów, ale także zapobieganie nawrotom.

Nasza klinika oferuje spersonalizowane podejście do leczenia chorób autoimmunologicznych, oparte na najnowszych osiągnięciach medycyny. Wspólnie z pacjentem i zespołem specjalistów tworzymy kom protokół leczenia, dążąc do poprawy jakości życia i zdrowia. Pamiętaj, że niewłaściwie leczona choroba autoimmunologiczna może prowadzić do poważnych powikłań, dlatego wczesna interwencja i skoordynowane leczenie są kluczowe.


Literatura:

Mechanizmy autoimmunizacji człowieka

Michael D. RosenblumKelly A RemediosAbul K. Abbas

Wprowadzenie do immunologii i autoimmunizacji

D Smith 1DR Germolec

Genetyka autoimmunizacji. J Clin Invest.

Hafler D, Housley W, Marson A.

Odkrywanie genetyki autoimmunizacji.

Zenewicz LA, Abraham C, Flavell RA, Cho JH.