Skip to main content

Choroby neurodegeneracyjne

Co to są choroby neurodegeneracyjne?

Choroby neurodegeneracyjne to grupa schorzeń, w których dochodzi do postępującej degeneracji, czyli uszkodzenia i śmierci neuronów, czyli komórek nerwowych. Obejmują one takie schorzenia jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona, stwardnienie zanikowe boczne (ALS) i wiele innych. Schorzenia te charakteryzują się różnorodnością objawów i przebiegu, jednak wszystkie prowadzą do stopniowego pogorszenia funkcji neurologicznych.

Objawy chorób neurodegeneracyjnych

 1. Zaburzenia pamięci i procesów poznawczych: Wczesne objawy, szczególnie w chorobie Alzheimera, obejmują problemy z krótkotrwałą pamięcią.
 2. Zmiany w zachowaniu i osobowości: Depresja, apatia, zmiany osobowości mogą być wczesnymi sygnałami.
 3. Problemy z ruchem: W chorobie Parkinsona, ALS i innych, zaburzenia ruchowe takie jak drżenie, sztywność mięśni, problemy z koordynacją.
 4. Zaburzenia mowy i komunikacji: Trudności w formułowaniu myśli i mówieniu.

Diagnostyka

Diagnostyka w przypadku chorób neurodegeneracyjnych odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu odpowiedniej opieki i leczenia. Wczesne i dokładne rozpoznanie pozwala na szybkie wdrożenie strategii zarządzania objawami, co może znacząco poprawić jakość życia pacjentów. W Immuno Portland Clinic, wykorzystujemy zaawansowane techniki diagnostyczne, aby precyzyjnie zidentyfikować specyfikę i postęp choroby. To z kolei umożliwia nam stworzenie spersonalizowanego planu leczenia, który odpowiada na unikalne potrzeby każdego pacjenta. Rozumiemy, że wczesna interwencja może mieć długotrwały wpływ na przebieg choroby, dlatego kładziemy duży nacisk na dokładność i szybkość diagnostyki w naszej praktyce klinicznej.

 1. Wywiad medyczny i ocena symptomów: Istotna jest dokładna historia medyczna pacjenta oraz rodzinna.
 2. Badania neurologiczne i neuropsychologiczne: Testy oceniające funkcje poznawcze, pamięć, zdolność rozwiązywania problemów i inne funkcje mózgu.
 3. Obrazowanie mózgu: MRI lub CT głowy mogą pomóc w ocenie stanu mózgu i identyfikacji zmian związanych z neurodegeneracją.
 4. Badania dodatkowe: W niektórych przypadkach mogą być wymagane dodatkowe testy, w tym badania genetyczne lub analiza płynu mózgowo-rdzeniowego.

Leczenie chorób neurodegeneracyjnych

Holistyczne podejście do leczenia

Nasze podejście do leczenia chorób neurodegeneracyjnych skupia się nie tylko na łagodzeniu objawów, ale również na wsparciu ogólnego dobrego samopoczucia pacjentów. Rozumiemy, że każdy przypadek jest unikalny, dlatego tworzymy indywidualne plany leczenia, które biorą pod uwagę zarówno fizyczne, jak i emocjonalne potrzeby pacjentów oraz ich rodzin.

Farmakoterapia

Leczenie farmakologiczne jest kluczowym elementem zarządzania chorobami neurodegeneracyjnymi. Chociaż obecnie nie ma leków, które mogłyby odwrócić uszkodzenia neurodegeneracyjne, istnieją leki, które mogą pomóc w kontrolowaniu objawów i poprawie jakości życia. Na przykład:

 • W chorobie Alzheimera stosuje się inhibitory cholinesterazy i memantynę, aby wspierać funkcje poznawcze.
 • W chorobie Parkinsona leki zwiększające dostępność dopaminy są wykorzystywane do kontrolowania drżenia i sztywności mięśni.

Terapie wspierające

Terapie wspierające są niezwykle ważne w leczeniu chorób neurodegeneracyjnych. Obejmują one:

 • Fizjoterapia: Pomaga w utrzymaniu mobilności i zmniejszeniu sztywności mięśni.
 • Terapia zajęciowa: Skupia się na wspieraniu codziennych czynności i zachowaniu niezależności.
 • Logopedia: Pomoc w problemach z mową i połykaniem.