Skip to main content

Zaburzenia otępienne

Co to są zaburzenia otępienne ?

Zaburzenia otępienne to grupa schorzeń neurologicznych, które charakteryzują się stopniowym i postępującym upośledzeniem funkcji poznawczych. Te zaburzenia mają zdecydowany wpływ na zdolność do codziennego funkcjonowania, utrzymania niezależności oraz prowadzenia samodzielnej egzystencji.

Najczęstszą przyczyną zaburzeń otępiennych jest choroba Alzheimera, stanowiąca około 60-70% przypadków. Inne ważne przyczyny to otępienie naczyniopochodne, otępienie czołowo-skroniowe, choroba Parkinsona oraz choroba Lewy’ego ciała. Zaburzenia otępienne mogą również wynikać z infekcji, uszkodzeń mózgu, deficytów witaminowych czy stanów zapalnych.

Objawy zaburzeń otępiennych

Objawy zaburzeń otępiennych mogą być zróżnicowane i obejmować różne aspekty funkcji poznawczych.

 • Utrata pamięci:
  • Trudności z zapamiętywaniem nowych informacji.
  • Zapominanie ważnych dat, imion lub wydarzeń.
 • Zaburzenia koncentracji:
  • Trudności w utrzymaniu uwagi.
  • Łatwe rozpraszanie się.
 • Zmiany w zdolnościach językowych:
  • Problemy z rozumieniem i używaniem słów.
  • Trudności w konstruowaniu logicznych zdań.
 • Trudności w wykonywaniu codziennych czynności:
  • Problemy z planowaniem i organizacją działań.
  • Niezdolność do samodzielnego prowadzenia życia codziennego.
 • Zmiany w zachowaniu i osobowości:
  • Zmiany nastroju, w tym depresja lub apatia.
  • Zmiany w osobowości, jak agresja czy wycofanie społeczne.
 • Problemy z rozpoznawaniem otoczenia:
  • Dezorientacja co do miejsca i czasu.
  • Trudności w rozpoznawaniu znanych miejsc.
 • Zmiany w umiejętnościach społecznych:
  • Trudności w nawiązywaniu kontaktów społecznych.
  • Brak zainteresowania życiem towarzyskim.
 • Problemy z koordynacją ruchową:
  • Zmniejszona sprawność ruchowa.
  • Trudności w utrzymaniu równowagi.
 • Halucynacje lub urojenia:
  • Występowanie fałszywych przekonań lub doświadczeń sensorycznych.
 • Problemy ze snem:
  • Nieprawidłowy sen, często z przebudzeniami nocnymi.

Objawy mogą różnić się w zależności od konkretnego rodzaju zaburzeń otępiennych, takich jak choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne czy otępienie czołowo-skroniowe.

Diagnostyka zaburzeń otępiennych

Diagnostyka zaburzeń otępiennych to proces kompleksowy, który wymaga współpracy różnych specjalistów w celu uzyskania pełnego obrazu klinicznego pacjenta. Kluczową rolę w diagnozie pełnią neurolog, psycholog oraz geriatra, którzy składają się na multidyscyplinarny zespół oceniający pacjenta.

Elementy diagnostyki zaburzeń otępiennych:

 • Badania kliniczne:
  • Historia medyczna: Dokładny wywiad medyczny obejmujący informacje na temat objawów, ich czasu trwania i ewentualnych czynników wyzwalających.
  • Badanie neurologiczne: Ocena funkcji neurologicznych, w tym sprawności motorycznej, zmysłów, równowagi i koordynacji.
 • Badania psychologiczne:
  • Ocena kognitywna: Skrupulatne badanie funkcji poznawczych, w tym pamięci, uwagi, orientacji przestrzennej i zdolności logicznego myślenia.
  • Badanie psychometryczne: Wykorzystanie narzędzi psychometrycznych, takich jak testy inteligencji czy testy mierzące funkcje poznawcze.
 • Badania obrazowe:
  • Tomografia komputerowa (TK): Pozwala na uzyskanie obrazów struktur mózgu, umożliwiając identyfikację ewentualnych zmian strukturalnych.
  • Rezonans magnetyczny (MRI): Bardziej precyzyjna technika obrazowania, szczególnie przydatna w identyfikacji drobnych zmian mózgowych.
 • Badania laboratoryjne:
  • Badania krwi: Mogą pomóc w wykluczeniu innych przyczyn objawów podobnych do zaburzeń otępiennych.
  • Badania neurochemiczne: Oznaczanie poziomu substancji chemicznych związanych z funkcją mózgu, takich jak białka beta-amyloid czy tau.
 • Ewentualne badania elektrofizjologiczne:
  • Elektroencefalografia (EEG): Rejestracja aktywności elektrycznej mózgu, która może dostarczyć informacji o ewentualnych zaburzeniach.
 • Ocena środowiskowa:
  • Wywiad rodzinny: Poznanie historii chorób neurologicznych w rodzinie pacjenta.
  • Obserwacje w środowisku domowym: Ocena codziennych funkcji pacjenta w jego naturalnym otoczeniu.

Leczenie zaburzeń otępiennych

Naszym celem jest zapewnienie wszechstronnej i empatycznej opieki pacjentom dotkniętym zaburzeniami otępiennymi. Rozumiemy, że diagnoza otępienia wpływa nie tylko na pacjenta, ale także na całą jego rodzinę. Dlatego nasze podejście opiera się na wsparciu zarówno pacjentów, jak i ich bliskich w tej trudnej podróży.

 • Diagnostyka i indywidualne plany leczenia: Precyzyjna ocena i spersonalizowane plany terapii.
 • Terapie wspomagające funkcje kognitywne: Techniki mające na celu spowolnienie postępu choroby i wsparcie pamięci.
 • Wsparcie dla rodzin i opiekunów: Edukacja i zasoby dla bliskich pacjentów.

Stosujemy innowacyjne metody leczenia, w tym terapie farmakologiczne i niemedyczne, aby zapewnić najlepszą możliwą opiekę.